***Kaupallinen yhteistyö yrityksen Rudus kanssa.

Meidän piha on monimuotoinen. Joku sanoisi haastava. Pihallamme ei ole montaa vaakatasossa olevaa aluetta, jonka tietysti tunnistimme jo tätä kotia ostaessamme. Asuntonäytössä käydessämme takapihan jättimäinen, ylöspäin nouseva kallioalue pohditutti ja ihastutti. Talviajan liukkaus ja kesäajan käytännöllisyys pohditutti, mutta teimme mietiskelyn jälkeen kaupat kodista, jonka piha-alueen persoonallisuus vetää vertoja. 

Ostaessamme asunnon remontoimme sitä ensin sisäpuolelta, jonka jälkeen oli aika siirtyä piha-alueeseen. Toisena kesänä uudistimme hiljalleen kodin piha-alueita ja oli selvää, että hyödyntäisimme uudistuksissa mahdollisimman paljon kierrätettyjä materiaaleja. Kodin edellinen omistaja oli pitänyt pihaa jokseenkin luonnontilassa, ja pihan sivuille oli levitetty kivituhkaa. Meillä toiveena oli saada pihasta käytännöllinen, siisti ja helppohoitoinen niin, että pihalla olisi kiva viettää aikaa. 

Suunnitelmana piha ekomateriaaleista

Ensimmäisenä kesänä läheiselle tontille rakennettiin uudisrakennuksia ja ennen rakentamisen aloittamista kyseiseltä pihalta poistettiin siellä olevaa maa-ainesta. Meidän suunnitelmana taas oli samaan aikaan poistattaa kotimme pihan sivuilla oleva kivituhka ja saada pihaan hieman vehreyttä. Teimme diilin naapuritontin maaurakoitsijan kanssa, ja niin hän kiikutti rekallaan meille muutaman rekkalavallisen multaa pohjaksi nurmialueeseen. Toisena kesänä talon takapihan puolelle rakennettiin terassi kertaalleen käytetyistä terassilaudoista, ja etupihan kivituhka vaihtui Ruduksen pihakiviin, jotka nekin hankittiin ylijäämäkuormasta toiselta rakennustyömaalta. Talon toiselle sivulle kohosi loppukesästä pergola, terassi sekä pieni kukkapenkki, sillä veljeltäni jäi ylimääräisiä Ruduksen muurikiviä omasta pihaprojektistaan. 

Viime kesän piharemontit suunniteltiin jo keväällä. Nurmi oli edelliskesänä kasvanut hyvin, mutta piha kaipasi vielä struktuuria ja käytännöllistä oli asentaa pihan kummallekin puolelle kivipolku. Pihan pohjoispuoli oli jäänyt edellisestä kesästä vielä sikäli kesken, että terassia reunusti vain kivituhka-alue, jonka mukana hiekkaa kulkeutui ympäri terasseja ja pihaa. Myös pihan toinen puoli suunniteltiin käytännöllisemmäksi ja niin, että pihan etuosasta saattaisi kulkea rappusia ja polkua pitkin takapihalle. 

Päädyimme toteuttamaan pihapolut Ruduksen Luotokivillä, joka kuvionsa puolesta sointuu kivasti muuten kallioiseen ja rosoiseen piha-alueeseen. Koska teemana oli pihan uudistaminen kestävällä ja ekologisella tavalla, ilahduin kuullessani, että myös Ruduksen Luotokivet on mahdollista tehdä hyödyntäen Uuma-kiviaineista, joka on kierrätettyä uusiomateriaalia. Väriksi Luotokivistä valikoitui takapihan terassiimme sointuva mustan harmaa väri.

 

Uuma-kierrätysmateriaalista ekopihaan kivipolut

Ruduksella on laaja valikoima betoni- ja kivituotteita mitä erilaisempiin kohteisiin, ja kaikki kivimateriaalit on mahdollista valmistaa niin, että valmistusvaiheessa esimerkiksi pihakivimassaan lisätään kertaalleen käytössä olleita uusiomateriaaleja sekä kiviainesta. Kierrätysmateriaalin hyödyntäminen ei vaikuta tuotteen kestävyyteen tai käyttöikään, vaan tuote kestää yhtä hyvin kuin se olisi valmistettu kokonaan uusista materiaaleista. Myöskään tuotteen ulkonäköön kierrätetyn materiaalin hyödyntäminen ei vaikuta. Tämä tuli todistettua myös oman pihamme pihakivissä, kun pihaan tuotiin 4 lavaa erittäin siistejä, laadukkaita ja tasavärisiä pihakiviä polun rakentamiseen.

Uuma-materiaalia Rudus saa oman tehtaan betonijätteestä ja syntyy toisinaan myös myyntiin kelpaamattomista tuotteista ja valmistuserien lopuista. Kierrätettyä materiaalia voidaan käyttää pihakiviin 15 %, joskus jopa 20 %, joka säästää luonnonvaroja merkittävästi. Ruduksen kannalta Uuma-materiaalin käyttö tuotteisiin on myös liiketoiminnan sekä yrityksen vastuullisuustavoitteiden kannalta järkevää. “Kierrätys säästää rahaa jätteen ja raaka-aineiden kuljettamisessa ja hävittämisestä, kun kuljetusten määrät vähenevät sekä pystymme minimoimaan hiilidioksidipäästöt, kun betonimurskeen kuljetukset jatkojalostuspisteelle ja takaisin jäävät pois”, avaa Iia Suikki Rudukselta. 

Rudus on tehnyt paljon tuotekehitystä ja testausta, jotta Uuma-kierrätysmateriaalia on mahdollista hyödyntää tuotteissa. Kysymyksiä tuotekehitysvaiheessa nousi muun muassa siitä, miten Uuma-materiaali reagoi kosteuteen ja millä tavalla massan voisi varastoida, jotta se säilyisi käyttökelpoisena. “Meillä on oma betonitutkimuslaboratorio, joka tutkii ja kehittää ympäristöystävällisiä tuoteratkaisuja. Testauksella ollaan saatu arvokasta tietoa ja hyviä tuloksia siitä, miten kierrätysmateriaali käyttäytyy, miten sitä voidaan varastoida sekä miten se kestää kosteutta. Tämän tiedon valossa pystyimme alkaa hyödyntää ylijäämäbetonia tuotteissamme samalla tarjoten asiakkaillekin ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja”, kertoo Iia. Ilman Uuma-materiaalin hyödyntämistä betonituotetehtaan ylimääräiset betonierät toimitettaisiin jätebetonina murskattavaksi Ruduksen Betoroc-murskeen raaka-aineeksi esimerkiksi maarakentamisen tarpeisiin. 

Ympäristötietoisuus näkyy asiakkaiden valinnoissa

Rakentamisessa ja remontoimisessa ekologisuus ja hiilineutraaliuden tavoittelu sekä ympäristöystävällisemmät valinnat ovat olleet nousevana trendinä jo tovin. “Kuluttajat eivät vielä vaatimalla vaadi ympäristöystävällisempiä kivituotteita meiltä, mutta ekologisuustrendi kyllä näkyy. Yritysten kanssa asia on täysin toisin päin. Jos ympäristöystävällisempää tuotetta ei ole tarjolla, yritysasiakas kääntyy muun toimijan puoleen. Yrityspuolella ekologisuus on must ja lisääntyvässä määrin myös kuluttajien keskuudessa”, Iia kertoo. Uusiomateriaalien hyödyntäminen ja ideointi ympäristöystävällisempien tuotteiden eteen ovat Ruduksella ajankohtaisia aiheita, sillä yhä useammin asiakkaat antavat tälle painoarvoa jo tuotteita valitessaan. Kiviteollisuuteen toimialana kohdistuu ympäristön kantokyvyn näkökulmasta painetta löytää ja hyödyntää kiertotalouden ratkaisuja, sillä maailman kaikista kasvihuonepäästöistä jopa 8 % syntyy sementin tuotannosta. Suomen vastaava luku on 1,6 %. Sementtiä käytetään betonin valmistuksessa sideaineena. 

Tärkeää onkin, että kiertotalouden ratkaisuja haetaan koko kiviaineksen arvoketjusta. “Meillä Ruduksella on itse asiassa Concrete Acts! -ympäristövastuuohjelma, johon sisältyy konkreettisia toimenpiteitä liiketoiminnan näkökulmasta, jotka auttavat hiilineutraaliustavoitteemme saavuttamisessa. Haastavuuskerrointa lisää kyllä se, että emme voi vaikuttaa kaikkiin asioihin yksin, vaan meidän on tehtävä vastuullisuuden eteen töitä läpi koko arvoketjun, joka tarkoittaa sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden kanssa tehtävää työtä” Iia summaa. Ruduksen Concrete Acts! -strategisena visiona on olla suunnannäyttäjä ja osa päästötöntä rakentamista, joka tarkoittaa vähähiilisten rakennusratkaisujen kehittämistä ja tarjoamista luonnon monimuotoisuutta tukien ja kiertotaloutta hyödyntäen. 

Näin pihapolkuprojekti eteni

Meidän pihan uudistusprojektissa pihalle suunniteltiin kaksi polkua: sivupihan terassilta takapihan terassille johtava lyhyempi polku sekä etupihalta takapihalle johtava polku. Projekti alkoi lyhyemmän polun hahmottamisella ja tarkemmalla suunnittelulla. Halusimme tehdä polun reunoista suorat, vaikka Luotokiven reunat on mahdollista jättää myös ns. eläväisiksi.

Ensin merkitsimme maahan polun reunaviivat. Suunnitelmana oli tehdä polusta 150 cm leveä. Polun pohjia työstettiin ensin tasoittamalla maata, jotta polusta tulisi mahdollisimman tasainen. Maan muodot tontilla ovat eläväiset ja tontti muutenkin rinteessä, jonka vuoksi polusta tehtiin nouseva terassille päin. Luotokivet ladottiin polkuun ladontaohjeen mukaan, mutta reuna tehtiin tasaiseksi leikkaamalla kiviä oikean muotoisiksi. Lopuksi polku viimeisteltiin hienolla, mustalla saumahiekalla. 

Etupihalta takapihalle vievän polun projekti aloitettiin rappusista, jotka toteutimme Ruduksen porraskivistä. Myös porraskivissä hyödynnettiin Uuma-kierrätysmateriaalia. Jotta kivirappusien asennus onnistui, kivimuuria purettiin leveyssuunnassa rappusen leveyden verran. Kun rappuset olivat valmiit, saimme hahmoteltua pitkän polun mitat. Myös tämän polun haluttiin olevan kummaltakin sivulta tasaisia. Kivipolut valmistuivat kesän edetessä ja nyt kummatkin ovat vihdoin valmiita. Jo nyt polkujen käyttö on selkeästi lisännyt koko takapiha-alueen käyttöä. 

Pihallamme sijaitsee myös kasvihuone sekä muutamia istutuslaatikoita, joissa on tänä kesänä viljelty perunaa sekä yllättävän onnistuneesti maissia ja kesäkurpitsaa. Koska menestyneen sadon yksi avaintekijä ovat pörriäiset, on sivupihalle ensi kesäksi jo suunniteltu myös istutusaltaat ja kukkapenkit ja hyötykasveja pörriäisiä houkuttelemaan, kivipolun läheisyyteen.