Kategoariat

Tietosuojalauseke

Yksityisyydensuojasi ja tietojesi käsittely on meille tärkeä asia. Kerromme tällä sivulla, miten ja miksi keräämme ja käsittelemme tietojasi sekä kauan säilytämme niitä. Sivulta löydät tietoa myös siitä, miten yksityisyyden suojaa toteutetaan sekä oikeuksistasi tietojen käsittelyyn liittyen. Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679). Jatkamalla Shepherd-verkkosivuston ja palveluidemme käyttöä hyväksyt tämän tietosuojaselosteen.

1. Rekisterinpitäjä

Ilari ja Tanja Vallisaari

ilari.vallisaari(at)gmail.com

www.shepherd.fi

Puh: +358406351929

2. Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Tanja Vallisaari

[email protected]

3. Rekisterin nimi

Shepherd-asiakastietorekisteri ja tietosuoja

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeudellinen peruste

Rekisteriin kerättäviä henkilötietoja voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin:

– palvelujen tilaus-, toimitus- ja asiakassuhteenhoitotarkoituksessa

– palvelun kehittämiseen, laadunvarmistukseen ja tiedotukseen liittyviin tarkoituksiin. Käytämme kyselyjen ja tutkimuksien vastauksia palveluidemme ja verkkosivujemme kehittämiseen.

– liiketoiminnan suunnitteluun, kehitykseen tai tutkimuksiin

– kohdennettuun ja personoituun markkinointiin, asiakasviestintään ja asiakaspalveluun. Henkilötietoja tallennetaan ja käsitellään myös arvontojen, kilpailujen ja kommentoinnin yhteydessä.

– laskutukseen

Henkilötietoja kerätään myös verkkosivuston www.shepherd.fi kautta. Henkilötietojen käsittely voi perustua myös rekisteröidyn suostumukseen, joka muodostaa tällöin soveltuvilta osin käsittelyn oikeusperusteen. Rekisterinpitäjällä on oikeutettu etu harjoittaa asiallista, perusteltua ja laillista myynti- ja markkinointitoimintaa, mukaan lukien tähän liittyvää asiakasprofilointia.
Tämä mahdollistaa esimerkiksi kohdistetun markkinoinnin ja mainonnan. Voimme käsitellä henkilötietoja myös muilla perusteilla kuten suostumukseen tai lakiin perustuen. Sähköinen suoramarkkinointi ja Shepherd-uutiskirjeen tilaaminen perustuu tilaajan antamaan suostumukseen tai oikeutettuun etuun. Rekisteröidyllä on koska tahansa oikeus peruuttaa antamansa suostumus (ks. rekisteröidyn oikeudet jäljempänä).

Joissakin tapauksissa meiltä voidaan edellyttää tietojesi, myös henkilötietojen, luovuttamista lain tai määräysten nojalla, kuten esimerkiksi oikeudenkäynnin yhteydessä. Saatamme luovuttaa tietojasi myös haasteen, tuomioistuinpäätöksen tai muun oikeudenkäynnin nojalla tai poliisitutkinnan yhteydessä tai viranomaisen pyynnön johdosta.

5.      Kerättävät tiedot

Kun käyt Shepherd.fi-sivustollamme, keräämme tietoja käynnistäsi, ja osa tiedoista voidaan luokitella henkilötiedoiksi, kuten evästeet ja muut tunnistetiedot, selaintieto, käyttöjärjestelmä, laitemalli, IP-osoite, yhteyden muodostamisaika ja yhteyden kesto, sijaintitiedot, verkkosivut, joiden kautta on siirrytty shepherd.fi-sivuille, verkkokäyttäytymiseen liittyvät tiedot shepherd.fi-sivulla sekä muut tiedot, jotka kerätään suostumuksen perusteella.

Käsittelemme rekisterissä myös itse antamiasi tietoja, joita voivat olla uutiskirjetilaukseen linkitetty sähköposti, nimi, puhelinnumero, muita vapaaehtoisesti antamiasi tietoja sekä suoramarkkinointikieltoja ja -suostumuksia. Lisäksi käsittelemme rekisterissä tietoja, joilla on osallistuttu kommentointiin, arvontoihin, kilpailuihin tai tutkimuksiin ja kyselyihin tai jos olet ottanut yhteyttä meihin.

6.     Henkilötietojen luovuttaminen muille

Erityistilanteessa henkilötietoja voidaan luovuttaa Suomen lain edellyttämällä tavalla viranomaisille. Luovutamme tietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle vain niissä tapauksissa, kun se on palvelun, uutiskirjeen tai markkinoinnin kannalta välttämätöntä.

8.    Evästeet

Eväste on lyhyt tekstitiedosto, jotka tallennetaan selaimen muistiin. Eväste voidaan tallettaa selaimeen määräajaksi, tai se voidaan poistaa heti palvelun käytön jälkeen. Se auttaa sivustoa muistamaan käyntisi tiedot, ja helpottaa seuraavaa käyntikertaasi tehden sivuston käytöstä sujuvampaa. Shepherd.fi-sivustolla käytetään evästeitä.

9.     Henkilötiedot sosiaalisessa mediassa

Shepherdin sosiaalisen median sivustot kuten esimerkiksi Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter ja YouTube ovat julkisia ja sivustoille muodostuvat rekisterit sisältävät rekisteröidyn itse julkisuuteen tuomat tiedot kuten esimerkiksi nimi, arvostelut, sivustotykkäämiset ja –jakamiset sekä kommentoinnit. Emme ole millään tavalla vastuussa sosiaalisen median sivustoille rekisteröityneen käyttäjän henkilötiedoista tai niiden suojaamisesta.

Kun olet meidän kanssa tekemisissä sosiaalisen median välityksellä, voimme kerätä, tallentaa ja säilyttää automaattisesti kerättyä dataa näiden kanavien käytöstäsi. Jos esimerkiksi painat Tykkää-painiketta sosiaalisen median sivuillamme tai merkitset kaverisi julkaisuumme, tallennamme tämän tiedon. Tämä tieto on todennäköisimmin ei-tunnistettavaa tietoa, mutta joukossa voi olla henkilöön yhdistettävissä olevaa tietoa riippuen asetuksistasi ko. kanavalla.

Sosiaalisessa mediassa julkaisemasi sisältö on itse julkistamaasi dataa, joka voi olla yhdistettävissä sinuun sisällöstä riippuen. Keräämme, tallennamme ja käytämme tätä sisältöä ja muuta sosiaalisen median kanavissamme julkistamaasi tietoa. Saatamme käyttää myös tietoa, jonka olet sallinut sosiaalisen median kanavan jakaa meille tai joka on näiden sivustojen käyttäjäasetustesi mukaan jaettavissa.

10.  Henkilötietojen säilytys

Tietoja säilytetään suojattuna. Tietojen säilyttämisaika ja säilyttämiskriteerit vaihtelevat sen mukaan, mikä on tietyn tiedon käyttötarkoitus. Säilytämme tietoja niin pitkään kuin on tarpeellista tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi, ellei lainsäädäntö velvoita säilyttämään henkilötietoja pidempään, tai ellei yhtiö tarvitse tietoja oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai oikeusvaateelta puolustautumiseksi tai vastaavan erimielisyystilanteen selvittämiseksi.

Kun henkilötietoa ei enää tarvita edellä määritellyllä tavalla, tiedot poistetaan kohtuullisessa ajassa.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri ja siinä olevat tiedot on suojattu ulkopuolisten käytöltä ja tietoja käsitellään luottamuksellisina. Sähköisessä muodossa oleviin tietoihin pääsevät käsiksi vain henkilöt, joiden on voitava käsitellä tietoja työtehtäviensä suorittamiseksi tämän asiakastietorekisterin tarkoitusten mukaisesti. Tietojen käsittely edellyttää niiden käsittelijöiltä henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Tietoja käsitteleviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

12.  Verkkosivuston käyttäjän oikeudet henkilötietojen suhteen

Rekisterissä olevalla on oikeus:
– saada kopio tiedoista, jotka yritys on hänestä kerännyt ja säilyttänyt.
– vaatia virheelliset tiedot korjattaviksi.
– pyytää myös omien tietojen poistamista rekisteristä, mikäli tietoja ei tarvita enää tarkoitukseen, johon ne on kerätty, tai jos tietoja ei ole käsitelty lain mukaisesti.
– rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä.
– tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

14.  Tietosuojakäytännön muutokset

Shepherd.fi-sivustoa kehitetään jatkuvasti, jonka vuoksi tietosuojaseloste voi muuttua. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Uusin versio tietsuojaselosteesta löytyy aina tältä sivulta. Muutoksista ilmoitetaan yhtiön verkkosivuilla ja olennaisista muutoksista rekisteröidyille sähköpostitse.

Tietosuojaseloste on julkaistu 22.8.2019.vallis